Ofertas de la semana

bt

OFERTAS DE LA SEMANA

Ofertas totales: (523)

B

ENGINYER/A TÈCNIC ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC EMPORDÀ

Busquem un/a enginyer amb especialitat elèctrica o electrònica per a encarregar-se de la industriatzació de tota la part elèctrica i electrònica de la maquinària que es fabrica a la planta: planos, nomenclatures i materials. Serà el resposanble de l'estandarització dels compoents i de les formes de treballar. També vetllarà perquè les normatives i estandarts de qualitat es respectin, mantinguin i s'actualitzin. Així, com l'actualització de la documentació i materials si fos el cas. Buscar productivitats dels cablejats Segons les capacitats aportades es podrà responsabilitzar també de projectes sencers de muntatges, gestió de motors i dels kits de cablejat de motors (seguiment de l'evolució tècnica + documentació)
B

ENGINYER/A TÈCNIC/A - INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Desenvolupament de projectes d'instal·lacions, desenvolupament d'eines d'eficiència energètica; realització de tasques de control i manteniment d'instal·lacions solars i biomasses; suport en la configuració d'inversors, en mòdems, comunicacions i en treballs de camp. Elaboració i presentació de memòries i projectes. Col·laboració en la preparació de licitacions i classificacions (pressupostos, sobres i certificats tècnics...). Puntualment visitarà obres i atendrà als comercials i trucades.
B

ENGINYER/A INDUSTRIAL

La persona haurà de fer tot tipo de tasques, des de confecció de projectes d'enginyeria de tot tipo i per tota classe d'instal·lacions, projectes tècnics d'arquitectura, assessorament i direcció d'obres i instal·lacions i implementació de sistemes de millora... Es busca una persona júnior amb ganes d'aprendre (la persona es formarà juntament amb l'equip) i quedar-se en un lloc de treball on podrà promocionar.
B

Cap d'obra de Manteniment

Organitzar i supervisar els treballs dels encarregats i oficial (propis i subcontracte) - Control econòmic i financer de contractes/obres de competència. - Control de la productivitat dels costos associats. - Realització de pressupostos, recerca de correctius i noves oportunitats de venda en els contractes que gestiona. - Realitzar comparatives de materials i subcontractes. - Responsable del compliment dels objectius qualitatius/quantitatius establerts per l'empresa. - Responsable del tancament mensual de l'obra/contracte. - Control i validació de les empreses subcontractades - Relacions comercials amb els clients - Assegurar el compliment de les normes de PRL - Fidelització de clients - Assessorament tècnic i propostes de possibles millores en les instal·lacions existents dels nostres clients.
B

ENGINYER TÈCNIC

Cerquem projectista mecànic per realitzar el disseny de plànols 3D i especejament, així com el seguiment de projectes durant el procés de fabricació. Tasques: -Realització de pre-projectes segons indicacions del client. -Realització de projectes associats a les maquines a realitzar, modificar o reparar. -Disseny de la maquinaria a partir d’una ordre de treball. -Generació de plànols de conjunts i especejaments. -Comunicació amb client sobre necessitats i avanços del projecte. -Assistència a reunions per solucionar les incidències sorgides durant el procés. -Elaboració de documentació associada al projecte. -Persona responsable, àgil i compromesa. -Treball en equip.
B
 • Referencia: PEI_RSS_323220
 • Región de Murcia
 • Añadido: 20/08/2019
 • Añadir oferta

Ingeniero/a Departamento Proyectos Packaging

Importante empresa del Sector de la Alimentación de la Región de Murcia busca personal para su Departamento de Ingeniería y Proyectos. Las principales funciones del puesto serían asumir y dar soporte en: *Mantener actualizada toda la documentación (fichas técnicas, planos, etc.) relativa a los formatos y packaging de todos los productos por cada una de las líneas de envasado. *Recibir las solicitudes de los departamentos comerciales de nuevos formatos y cambios de packaging de formatos existentes y gestionar las mismas por proyectos, determinando las necesidades técnicas, presupuestos, capacidades por líneas y los costes de producción futuros. *Mantener los contactos necesarios con los proveedores (fabricantes de equipos y proveedores de consumibles) para la preparación de los proyectos. *Presentar los proyectos al Departamento Técnico para su validación previa a la solicitud de inversión. *Formalización de la solicitud de inversión, y tras aprobación gestión de los pedidos a proveedores.
B
 • Referencia: PEI_RSS_515117
 • Comunidad de Madrid
 • Añadido: 19/08/2019
 • Añadir oferta

TECNICO PREVENCION RIESGOS LABORALES

REALIZARA TAREAS DE TECNICO DE SEGURIDAD DENTRO DE UNA OBRA DE CONSTRUCCION
B
 • Referencia: PEI_RSS_323220
 • Región de Murcia
 • Añadido: 19/08/2019
 • Añadir oferta

Coordinador de Seguridad y Salud o Asistencia Técnica en PRL en Cartagena

Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución o Asistencia Técnica de PRL en las obras en función de la figura de nuestro cliente en cada obra. Realización de visitas, informes correspondientes y gestión de la documentación asociada al servicio Sueldo: 19.500 euros brutos anuales Zona de trabajo: Cartagena y municipios cercanos INTERESADOS C.V. ACTUALIZADO AL CORREO: infolevante@hispanicaprevencion.com
B

2019_62 Técnico/a de I+D (Proyectos Internacionales)

TITULO 2019_62 Técnico/a de I+D (Proyectos internacionales)
DESCRIPCION En AITEX queremos incorporar a nuestra plantilla un/a técnico/a de I+D para formar parte del equipo de Proyectos Internacionales.
La persona seleccionada se encargará de la gestión y coordinación de proyectos europeos:- Recopilando la información necesaria para elaborar el informe de análisis del impacto de los resultados del proyecto. - Participando en la gestión del proyecto y en la organización de actividades con inversores y otros actores.
POBLACION Alcoy/Alcoi (Alicante)
RETRIBUCION A convenir
FORMACION Ingeniería Técnica o Grado Diseño Industrial
OTRA FORMACION Ingenieria Técnica Industrial o Grado Textil
EXPERIENCIA 3
IDIOMA Inglés
NIVEL IDIOMA C1 (avanzado)
OTRO IDIOMA  
FECHA  19/08/2019
C

Supervisor de turno inyección de plástico


Location: Barcelona
Salary:
Job Reference: 1058672
Buscamos Supervisor de turno para empresa del sector plástico ubicada en la provincia de Barcelona
<<<<<>agosto de 2019
  1 2 3 4 5  ...